سایر فرآورده های رایحه خوانسار

زنبورهای عسل علاوه بر خود عسل، فرآورده های دیگری نیز دارند که هر کدام با توجه به مواد تشکیل دهنده و ترکیباتی که دارند، نقش به سزایی در سلامتی و تغذیه دارند. این فرآورده ها علاوه بر خاصیت دارویی و بهداشتی، به عنوان مکمل غذایی نیز مورد استفاده قرار میگیرند.
عسل رایحه خوانسار ضمن تولید عسل طبیعی و ارگانیک، تولید و عرضه دیگر فرآورده های زنبور عسل نظیر بره موم، ژل رویال و گره زنبور عسل را نیز دارد.

حساب کابری