عسل های ارگانیک رایحه خوانسار

پک ارگانیک 3 عددی رایحه خوانسار جدید

پک ارگانیک 3 عددی رایحه

250 گرمی: 175,000 تومان


موجود در 2 وزن

انتخاب وزن و خرید

 

عسل ارگانیک سفید جدید رایحه خوانسار

عسل ارگانیک سفید رایحه

850 گرمی: 195,000 تومان


موجود در 3 وزن

انتخاب وزن و خرید

 

عسل ارگانیک گون انگبین جدید رایحه خوانسار

عسل ارگانیک گون انگبین رایحه

850 گرمی: 172,000 تومان


موجود در 3 وزن

انتخاب وزن و خرید

 

عسل ارگانیک چند گیاه جدید رایحه خوانسار

عسل ارگانیک چندگیاه رایحه

850 گرمی: 160,000 تومان


موجود در 3 وزن

انتخاب وزن و خرید

 

کندوهای زنبور عسل ارگانیک در مراتع طبیعی و دور از شهر و در مناطق بکر کوهستانی مستقر شده اند. این مناطق با توجه به تجربیاتی که از پیشینیان کسب شده، شناسایی و با درخواست به ادارات مربوطه از جمله جهاد کشاورزی و … جهت استقرار کلنی ها به موسسه عسل رایحه خوانسار اختصاص می یابد.
سپس توسط شرکت های ارائه دهنده گواهی ارگانیک بررسی شده و بعد از تایید نهایی مورد استفاده و محافظت قرار میگیرد. عسل برداشت شده که منشا آن کاملا طبیعی است و در فرآیند تولید آن از هیچگونه ماده شیمیایی یا فرآیندی که باعث تغییر در ماهیت طبیعی آن می شود استفاده نشده است، بعد از تایید نهایی و نتایج آزمایشگاهی، آماده عرضه با نشان ارگانیک می گردد.

حساب کابری