عسل های طبیعی رایحه خوانسار

عسل طبیعی آویشن جدید رایحه خوانسار

عسل طبیعی آویشن رایحه

850 گرمی: 165,000 تومان


موجود در 3 وزن

انتخاب وزن و خرید

 

عسل طبیعی کنار جدید رایحه خوانسار

عسل طبیعی کُنار رایحه

850 گرمی: 128,000 تومان


موجود در 3 وزن

انتخاب وزن و خرید

 

عسل طبیعی مرکبات جدید رایحه خوانسار

عسل طبیعی مرکبات رایحه

850 گرمی: 138,000 تومان


ناموجود

انتخاب وزن و خرید

 

عسل ساشه تکنفره طبیعی 100 عددی رایحه خوانسار

عسل ساشه تکنفره طبیعی رایحه

40 عددی: 54,000 تومان


موجود در 2 وزن

انتخاب وزن و خرید

 

عسل رایحه خوانسار با بیش از نیم قرن تجربه و شناختی که از مناطق بکر و غنی از گل ها و گیاهان دارد، کلنی های خود را با توجه به گیاهان بومی مناطق مختلف کوچ داده و موفق به برداشت عسل های طبیعی تک گل نظیر گون انگبین، کنار، آویشن، مرکبات و عسل چند گیاه شده است.
این گروه محصولات تحت عنوان عسل های طبیعی رایحه خوانسار، با بسته بندی های متفاوت و زیبا در سبد محصولات متنوع رایحه خوانسار قرار گرفته است.

حساب کابری