مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره ارگانیک تهران - عسل رایحه خوانسار