چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی فرآورده های طبیعی - عسل رایحه خوانسار