یازدهمین جشنواره ارگانیک تهران (یلدای ارگانیک) - عسل رایحه خوانسار